Hvad indebærer det at være leverandør til Københavns Kommune

Klausuler og krav - en del af din kontrakt med Københavns Kommune

Som leverandør til Københavns Kommune skal du overholde en række kontraktkrav i forbindelse med udførelsen af din opgave. 

Her skal du være særligt opmærksom på:

Arbejdsklausulen:

Klausulen stiller krav om fair løn- og arbejdsforhold for dine medarbejdere og dine leverandørers medarbejdere. Arbejdsklausulen vedlægges alle vores kontrakter.

Arbejdsklausul vedrørende Støtte- og tilskudsmodtagere:

Alle tilskuds- og støttemodtagere er som udgangspunkt omfattet af arbejdsklausulen og i flere tilfælde også uddannelses- og beskæftigelsesklausuler.

Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler:

Vedlægges kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse og som dermed vurderes enten at have uddannelsespotentiale (dvs. mulighed for at beskæftige elever/lærlinge), eller som har mulighed for at beskæftige ledige.

ID-kortklausulen:

ID-kort på kommunens kontrakter medvirker til at effektivisere og skærpe kommunens indsats mod social dumping. For leverandørerne giver det også et bedre overblik over leverandørkæder og medarbejdere, hvilket i sig selv kan reducere social dumping. 

ID-kortordningen indebærer digital registrering af leverandørkæder både på virksomhedsniveau og medarbejderniveau. Herefter bliver det muligt at udstyre medarbejderne med et ID-kort, der skal registreres ved ankomst til og afgang fra arbejdspladsen. ID-kortoplysningerne gør det muligt for indsatsteamet at målrette sin indsats mod de virksomheder, fagområder og ansættelsesformer, hvor der vurderes at være størst risiko for social dumping.

Leverandørens samfundsansvar - CSR-bilaget:

CSR-bilaget stiller krav til at man som leverandør af varer til Københavns Kommune lever op til principperne i FN´s Global Compact, hvilket indebærer respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, at leverandøren skal værne om miljø og klima samt forhindre korruption.

Kædeansvar

Alle leverandører til Københavns Kommune har kædeansvar og er dermed ansvarlige for, at også underleverandørerne har løn- og arbejdsvilkår.

Som leverandør skal du først og fremmest være opmærksom på, at din egen virksomhed lever op til arbejdsklausulens krav om fair løn- og arbejdsvilkår, som er en del af din kontrakt med Københavns Kommune.

Men du skal også være opmærksom på dine underleverandørers arbejdsforhold. Som leverandør til Københavns Kommune har du nemlig et kædeansvar. Det betyder, at du også er ansvarlig for, at dine underleverandører, som du bruger til en opgave for Københavns Kommune, tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Dette gælder også for dine underleverandørers underleverandører – i alle kædens led.

Billede
Vejarbejde i København
Fotograf
Ursula Bach