Arbejdsklausul for støtte- og tilskudsmodtagere

Alle støtte- og tilskudsmodtagere er som udgangspunkt omfattet af arbejdsklausulen og i flere tilfælde også uddannelses- og beskæftigelsesklausuler.

Arbejdsklausul vedrørende støtte- og tilskudsmodtagere:

I Københavns Kommune vil vi gerne sikre at alle, der modtager økonomisk støtte og tilskud fra os, tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Derfor skal alle projekter og institutioner, der modtager støtte eller tilskud fra Københavns Kommune, som udgangspunkt leve op til vores arbejdsklausul og uddannelses- og beskæftigelsesklausul.

Det gælder blandt andre for disse områder:

Almene byggerier

Private institutioner på børneområdet

Teatre og regionale spillesteder

Kultur og idrætstilskud herunder festivaler

Støtte- og tilskudsmodtagere kan være omfattet af to forskellige arbejdsklausuler; med eller uden kædeansvar:

  • Modtagere af støtte og tilskud til en aktivitet ER omfattet af kædeansvar.
  • Modtagere af støtte og tilskud til en institution er IKKE omfattet af et kædeansvar.

De specifikke klausulkrav vil altid fremgå af din kontrakt/tilsagn om tilskud. 

Reglerne afhænger blandt andet af projektet eller aktiviteten, og hvilken af kommunens forvaltninger, der søges tilskud eller støtte hos.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til arbejds- og uddannelsesklausul, kan du kontakte Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping - se kontaktoplysninger nederst.

Har du spørgsmål til din kontrakt, kan du kontakte den kontaktperson i Københavns Kommune, der fremgår af din kontrakt.