Det Fælles Indsatsteam mod Social Dumping - Hovedstaden

De fire kommuner i Hovedstaden, Hvidovre, Albertslund, Rødovre og København, er gået sammen om at styrke kontrollen med arbejdsklausuler via en fælles indsats.
"Det Fælles Indsatsteam mod Social Dumping - Hovedstaden", er placeret i Københavns Kommune. 

Kontrolindsats i Københavns Kommune

Københavns Kommune har siden 2011 sat ind mod social dumping med klausuler i kontrakterne. I 2014 hyrede Københavns Kommune et eksternt bureau til at kontrollere arbejdsforholdene hos kommunens leverandører men senere begyndte kommunen at opbygge sit eget kontrolteam og har opbygget en specialiseret viden og erfaring i at føre tilsyn, gennemføre kontroller mv. i kampen mod social dumping siden 2018.

Styrket samarbejde med vestegnskommuner

Københavns Kommune har indgået et samarbejde med de tre kommuner i Hovedstaden, Hvidovre, Albertslund, Rødovre, om at styrke kontrollen med arbejdsklausuler via en målrettet fælles indsats. Samarbejdsaftalen går under navnet "Det Fælles Indsatsteam mod Social Dumping - Hovedstaden" og blev indgået i 2021.

Albertslund, Rødovre og Hvidovre har dermed mulighed for at tage nye værktøjer i brug og styrke deres indsats mod social dumping. Blandt andet er Københavns Kommunes eksisterende hotline, der modtager anmeldelser om social dumping, også omfattet de tre kommuner.

Den enkelte kommune har ansvaret for egne kontroller og beslutninger i relation til egne kontrakter, men samarbejdet betyder, at kommunerne bedre kan udveksle viden om virksomheder, der forsøger at snyde med løn- og arbejdsvilkår, så nabokommunen kan være opmærksom på samme virksomhed.

Det Fælles Indsatsteam har base i Københavns Kommune og det vil derfor være via Københavns Kommunes hjemmeside, at man som leverandør, skal uploade dokumentation, hvis man som leverandør bliver udtaget til kontrol.

Principaftale om en fælles indsats mod social dumping