Hotline 3366 7010

Har du mistanke om social dumping eller urimelige arbejdsvilkår, når du eller andre har arbejdet på en aftale eller opgaver for Københavns Kommune?

Du kan ringe eller skrive til hotlinen anonymt. Hotlinen er altid åben for henvendelser vedr. social dumping ved leverandører til Københavns Kommune, og vores indsatsteam vil rykke ud med kort varsel.

Indsatsteam mod social dumping

Borups Allé 177

2400 København NV

Skriv direkte til indsatsteamet mod social dumping

Jo mere specifik du er, jo lettere er det for indsatsteamet at følge op på din henvendelse. Tilføj som minimum arbejdsstedet, og hvad der begrunder din mistanke. Alle tip er velkomne.

FAQ

Vis alle

Hvornår kan jeg ringe?

Du kan altid ringe og skrive til hotlinen – den er åben døgnet rundt. Hvis dit opkald ikke bliver besvaret, kan du indtale en besked. Vi aflytter beskeder hver dag.

Hvad skal jeg oplyse?

Når du ringer eller skriver til hotlinen, har vi som minimum brug for adressen, hvor der er mistanke om social dumping. Derudover vil det være en hjælp for os, hvis vi kan få oplysninger om den pågældende arbejdsgiver. Indtal også gerne dit navn og telefonnummer, så vi har mulighed for at kontakte dig efterfølgende.

Kan jeg være anonym

Ja, du kan være anonym. Når du kontakter hotlinen, er det blot vigtigt at give så præcise oplysninger som muligt, blandt andet om arbejdssted og arbejdsgiver.

Hvad sker der med min henvendelse?

Hotlinen besvares enten af en medarbejder i Københavns Kommunes indsatsteam eller en telefonsvarer, hvor du kan lægge en besked til os. Vi aflytter beskeder hver dag.

Hvis indsatsteamet vurderer, at løn- eller arbejdsvilkårene ikke er i orden, vil vi i første omgang gå i dialog med arbejdsgiveren og give mulighed for at bringe orden i forholdene. Sker det ikke, kan Københavns Kommune kræve, at arbejdsgiveren skal betale en bod. I sidste ende kan vi ophæve kontrakten.