ID-kortklausuler

Som leverandør til Københavns Kommune kan du være underlagt klausul om ID-kort. Find dem her.

ID-kortklausuler

Som leverandør til Københavns Kommune kan du i din kontrakt være omfattet af en ID-kortklausul.

To varianter

Den store ID-kortklausul betyder, at du er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere:

  • der udfører arbejde på opgaven, er korrekt registeret i Kommunens kontrolsystem.
  • er i besiddelse af et korrekt registeret ID-kort udstedt på vegne af Kommunen
  • tjekker sig ind og ud ved ankomst til og afgang fra arbejdspladsen.

Den lille ID-kortklausul betyder, at du er forpligtet til at sikre, at alle medarbejdere:

  • der udfører arbejde på opgaven, er korrekt registeret i Kommunens kontrolsystem.

Kommunen stiller kontrolsystemet samt nødvendigt materiel til rådighed for leverandøren, som er forpligtet til at anvende systemet i overensstemmelse med Kommunens vejledning og instruktioner.

Det er leverandørens ansvar at sikre overholdelse af kravene til registrering af medarbejdere og brug af ID-kort hos sig selv, ved eventuelle underleverandører, samt underleverandørers eventuelle underleverandører, hele vejen gennem en eventuel leverandørkæde, som fysisk udfører arbejde på pladsen.

GDPR politik i forbindelse med ID-kort

På siderne herunder findes GDPR politikkerne i relation til anvendelse af ID-kort