København mod social dumping

I København står kommune, leverandører og medarbejdere sammen mod social dumping.

Københavns Kommune sætter ind mod social dumping

Indsatsteamet mod social dumping arbejder målrettet for, at det ikke kan betale sig at snyde og overtræde arbejdsklausulen. Det er til gavn for både medarbejdere og de mange virksomheder, der har orden i sagerne og betaler fair løn til deres ansatte.

I Københavns Kommune har vi siden 2011 sat ind mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere, der løser opgaver for os. Det sikrer samtidig fair konkurrence for virksomheder med orden i forholdene, når de byder på opgaver for Københavns Kommune. Fra 1. januar 2017 blev også tilskuds- og støttemodtagere omfattet af klausulkrav.  

Krav i kontrakten

Kravet om fair løn- og arbejdsforhold er en del af kontrakten med Københavns Kommune i form af en arbejdsklausul. Derudover er nogle leverandører også omfattet af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, når det er muligt at uddanne elever og lærlinge eller beskæftige ledige på en opgave. 

Indsatsteamet tjekker forholdene

Fra 1. januar 2018 har Københavns Kommune haft et internt indsatsteam mod social dumping, der tager på uanmeldte besøg på arbejdspladser og sikrer, at vores leverandører og samarbejdspartnere har orden i forholdene, og om der er fair løn- og arbejdsvilkår.

Som reference for fair løn- og arbejdsvilkår anvendes de landsdækkende overenskomster i det relevante fag, indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark. 

Aktiv indsats reducerer social dumping i København

  • I 2023 gennemførte Indsatsteamet mod social dumping 611 kontroller af arbejdsklausulen og uddannelsesklausulen. 
  • Kontrollerne fordelte sig på 177 screeningsbesøg, 281 dokumentkontroller, 119 uddannelseskontroller og 34 rekognosceringer. 
  • På baggrund af den risikobaserede tilgang fandt Indsatsteamet i 2023 overtrædelser af Københavns Kommunes arbejdsklausul i 148 tilfælde. Det svarer til, at der har været en overtrædelsesprocent på 58% i de færdigberegnede dokumentkontroller i 2023.
  • Overtrædelserne dækker primært over medarbejdere, som er blevet underbetalt, men der er i enkelte sager også tale om medarbejdere, der ikke har haft ansættelsesvilkår, der er svarende til niveauet i den gældende referenceoverenskomst.
  • For sager startet i 2023 har Indsatsteamet beregnet efterbetalingskrav for 112 medarbejdere på ca. 0.5 million kroner i alt. Heraf er der sikret efterbetaling af ca. 400.000 kr. til 93 medarbejdere. Beregningen af efterbetalingskrav for de 36 verserende overtrædelsessager er ved at blive afsluttet.

Læs mere om Københavns Kommunes indsats mod social dumping i vores årsrapporter herunder.

Årsrapport 2023 - København mod social dumping

Årsrapport 2022 - København mod social dumping

Årsrapport 2021 - København mod social dumping

Årsrapport 2020 - København mod social dumping

Årsrapport 2019 - København mod social dumping

Årsrapport 2018 - København mod social dumping

Et fælles ansvar

Langt de fleste af vores leverandører lever op til kravene og tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Men der er få undtagelser. Det skaber unfair konkurrence på det danske arbejdsmarked for alle de virksomheder, der har ordentlige forhold. 

I Københavns Kommune går vi forrest i kampen mod social dumping og sikrer, at de ydelser, vi køber, og de institutioner, projekter eller aktiviteter, vi støtter, tilbyder medarbejderne fair løn- og arbejdsvilkår. Det gør vi med klausuler i vores kontrakter og et indsatsteam, der kontrollerer forholdene. 

Men for at vi kan komme social dumping i København til livs, har vi brug for hjælp. Fra virksomheder, der selv tager ansvar for at sikre gode arbejdsforhold for deres medarbejdere. Og fra alle som kender til social dumping og kan gøre os opmærksom på det, så vi kan rette op på forholdene. 

Video Url

Byggeriets Samfundsansvar

Københavns Kommunes har tilsluttet sig chartret for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.
Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, der går på tværs af bygge,- anlægs,- og ejendomsbranchens aktører. Organisationen arbejder for at skabe dialog på tværs – af aktører, uddannelsesmæssige baggrunde, etnicitet, alder, professionelle baggrunde og grænseskel.

  • Vision: Byggeriets Samfundsansvar arbejder for at gøre bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning til fundamentet for sund konkurrence på tværs af bygge- og anlægsbranchen.
  • Mission: Byggeriets Samfundsansvar arbejder ud fra, at samfundsansvar er en kilde til at skabe mere værdi i den enkelte virksomhed ved at bringe forretningen på forkant med kundernes og samfundets forventninger samt den lovgivning, der gør sig gældende inden for de tre bundlinjer. Det skærper virksomhedernes evne til innovation og konkurrence kraft – og gør dem mere robuste, hvis de kommer i kritisk søgelys.
  • Værdier: Byggeriets Samfundsansvar indsamler og formidler den nyeste viden inde for bæredygtighedens tre bundlinjer – den sociale, klimamæssige og økonomiske. Byggeriets Samfundsansvar udvikler nye værktøjer, og understøtter udvekslingen af erfaringer i blandt vores medlemmer på forskellige måder. 

 

I Byggeriets Samfundsansvar forpligter virksomheder på tværs af ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen sig til at arbejde aktivt med samfundsansvar og kan udveksle viden og erfaringer.

Byggeriets Samfundsansvar har til formål at hjælpe bygherrer, rådgivere og entreprenører med at løfte byggeriets samfundsansvar – og dermed bedre kunne håndtere nogle af de risici, der følger med bygge- og anlægsprojekter.

Kontakt os