København mod social dumping

I København står kommune, leverandører og medarbejdere sammen mod social dumping.

I Københavns Kommune har vi siden 2011 sat ind mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere, der løser opgaver for os. Det sikrer samtidig fair konkurrence for virksomheder med orden i forholdene, når de byder på opgaver for Københavns Kommune. Fra 1. januar 2017 blev også tilskuds- og støttemodtagere omfattet af klausulkrav.  

Krav i kontrakten

Kravet om fair løn- og arbejdsforhold er en del af kontrakten med Københavns Kommune i form af en arbejdsklausul. Derudover er nogle leverandører også omfattet af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, når det er muligt at uddanne elever og lærlinge eller beskæftige ledige på en opgave. 

Indsatsteamet tjekker forholdene

Fra 1. januar 2018 har Københavns Kommune haft et internt indsatsteam mod social dumping, der tager på uanmeldte besøg på arbejdspladser og sikrer, at vores leverandører og samarbejdspartnere har orden i forholdene, og om der er fair løn- og arbejdsvilkår.

Som reference for fair løn- og arbejdsvilkår anvendes de landsdækkende overenskomster i det relevante fag, indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark. 

Aktiv indsats reducerer social dumping i København

  • I 2022 er der gennemført 621 kontroller.
  • På baggrund af den risikobaserede tilgang er der fundet en overtrædelse i 69% af de tilfælde hvor der iværksættes en dokumentkontrol
  • Indsatsen var i 2022 med til at sikre, at der hver dag i gennemsnit var beskæftiget 90 lærlinge og elever i forbindelse med et af kommunens projekter.

Læs mere om Københavns Kommunes indsats mod social dumping i vores årsrapporter herunder.

Årsrapport 2022 - København mod social dumping

Årsrapport 2021 - København mod social dumping

Årsrapport 2020 - København mod social dumping

Årsrapport 2019 - København mod social dumping

Årsrapport 2018 - København mod social dumping

Et fælles ansvar

Langt de fleste af vores leverandører lever op til kravene og tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Men der er få undtagelser. Det skaber unfair konkurrence på det danske arbejdsmarked for alle de virksomheder, der har ordentlige forhold. 

I Københavns Kommune går vi forrest i kampen mod social dumping og sikrer, at de ydelser, vi køber, og de institutioner, projekter eller aktiviteter, vi støtter, tilbyder medarbejderne fair løn- og arbejdsvilkår. Det gør vi med klausuler i vores kontrakter og et indsatsteam, der kontrollerer forholdene. 

Men for at vi kan komme social dumping i København til livs, har vi brug for hjælp. Fra virksomheder, der selv tager ansvar for at sikre gode arbejdsforhold for deres medarbejdere. Og fra alle som kender til social dumping og kan gøre os opmærksom på det, så vi kan rette op på forholdene. 

Video Url