Arbejdsklausulen

Som leverandør til Københavns Kommune er du underlagt Arbejdsklausulen

Arbejdsklausulen

Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have fair løn- og arbejdsvilkår.

Når en leverandør løser en opgave for Københavns Kommune eller en organisation eller institution modtager tilskud eller støtte, er der en arbejdsklausul vedlagt kontrakten. Den stiller krav om at alle, der løser opgaver for kommunen eller arbejder på projekter, som modtager tilskud eller støtte, skal arbejde under fair løn- og arbejdsvilkår.

Hvad er en arbejdsklausul?

Arbejdsklausulen stiller krav om fair løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, der arbejder på en opgave for kommunen eller er beskæftiget på et projekt, som modtager tilskud eller økonomisk støtte. 

Det indebærer, at: 

Medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår skal som minimum være på niveau med de gældende overenskomster for samme type arbejde. Københavns Kommune bruger landsdækkende overenskomster – indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark – til at bestemme minimumskravet for løn- og arbejdsvilkår.

Medarbejderne skal informeres om deres løn- og arbejdsvilkår, inden fire uger efter at arbejdet er begyndt. 

Alle medarbejdere skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du i din kontrakt med Københavns Kommune er omfattet af en arbejdsklausul med kædeansvar, er du ansvarlig for at alle dine underleverandører – og hele kæden af underleverandører – tilbyder fair løn- og arbejdsvilkår til deres ansatte i Danmark, når de arbejder på en opgave for Københavns Kommune.

Arbejdsklausul er et kontraktvilkår mellem Københavns Kommune og en privat leverandør eller støtte- eller tilskudsmodtager. og er skrevet ind i selve kontrakten eller bliver vedlagt kontrakten og anses som en del af kontrakten. Det er et brud på kontrakten med Københavns Kommune, hvis arbejdsklausulen ikke bliver overholdt.

    Nedenfor kan du hente arbejdsklausulen, der gælder alle kommunens leverandørkontrakter, og de arbejdsklausuler, der gælder ved tilskud eller støtte til en aktivitet eller institution.

    Labour clause - download