Københavns Kommunes logo

Kontrol af social dumping i København

Indsatsteamet kontrollerer, om kommunens leverandører og modtagere af støtte og tilskud overholder kravene om fair løn- og arbejdsvilkår.

Indsatsteamet gennemfører løbende risikobaserede kontroller af igangværende projekter. 

Indsatsteamet har blandt andet til opgave at:

  • Tale med arbejdsgivere og medarbejdere om løn- og arbejdsvilkår
  • Gennemføre stikprøvekontroller
  • Mægle i sager om overtrædelse af klausulerne. 

Indsatsteamet rykker ud på både aftalte og uanmeldte besøg på de arbejdspladser, hvor kommunens leverandører udfører arbejde. Det kan fx være i forbindelse med skolebyggerier, rengøringsarbejde på plejehjem og arbejde i et kulturhus, som modtager økonomisk støtte af kommunen.

Når indsatsteamet kommer på besøg, tjekkes løn- og arbejdsforhold. Indsatsteamet kan også hjælpe leverandører og modtagere af støtte og tilskud med at få overblik over kravene i deres kontrakt – og hvordan de overholdes. Derudover har indsatstemaet til opgave at vejlede forvaltningerne i brugen af klausulkrav i kontrakter med leverandører og støtte- og tilskudsmodtagere.

Indsatsteamet kan også tjekke en virksomheds løn- og arbejdsforhold uden at aflægge leverandøren besøg, og kan besøge alle typer af arbejdspladser på alle tider af døgnet.

Hvad sker der, hvis indsatsteamet finder overtrædelser?
Indsatsteamet vil i første omgang gå i dialog med arbejdsgiveren og give mulighed for at bringe orden i forholdene. Sker det ikke, kan indsatsteamet kræve, at arbejdsgiveren skal betale en bod.  I sidste ende kan Københavns Kommune ophæve kontrakten – eller kræve, at arbejdsgiveren opsiger kontrakten med sin underleverandør, hvis en underleverandør ikke lever op til kravene.