ID-kort i Københavns Kommune

Anvendelsen af ID-kort på byggepladser giver både hovedleverandører og indsatsteamet et bedre overblik over medarbejderne og underleverandører i hele leverandørkæden, og kan derfor medvirke til at bekæmpe social dumping.
Video Url

Risikoen for social dumping stiger jo længere ned i leverandørkæden, man kommer. Det er Indsatsteamets erfaring gennem de seneste års arbejde med at bekæmpe social dumping i Københavns Kommune.

ID-kort på byggepladser giver bedre overblik over, hvem der udfører arbejde på Københavns Kommunes projekter, og giver kommunens hovedleverandører et værktøj til at holde bedre styr på deres underleverandører i alle led af leverandørkæden.

Københavns Kommunes arbejdsklausul indeholder et kædeansvar, der forpligter hovedleverandøren til at sikre løn- og arbejdsvilkår hos alle underleverandører i hele kæden. Byggeledelsen har ofte ikke et system til at få overblik over, hvilke virksomheder der er til stede på pladserne. Hovedleverandøren har dermed dårlige muligheder for at sikre, at arbejdsklausulen overholdes ned igennem leverandørkæden. Dette billede gælder selv hos virksomheder, der har fokus på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og som har indført forskellige former for egenkontrol.

Derfor startede Københavns Kommunes Indsatsteam mod social dumping i 2019 et pilotprojekt med ID-kort på udvalgte arbejdspladser. I løbet af 2019 blev der indført elektronisk ID-kontrol på to udvalgte test-byggepladser, med opstart på yderligere pladser i løbet af 2020.

Fra 2021 bredes anvendelsen af ID-kort ud, i form af kontraktkrav, til alle større byggerier i Københavns Kommune.

Alle virksomheder, der udfører arbejde på pladserne, skal registrere deres medarbejdere i systemet, for at de kan få udleveret et ID-kort af byggeledelsen, når de ankommer på pladsen. Det bliver samtidig registreret, hvor i leverandørkæden den pågældende virksomhed befinder sig.

Medarbejderne skal tjekke ind og ud af pladsen ved at holde deres ID-kort op til en kortlæser. Informationen lagres elektronisk i et softwaresystem, hvor hovedleverandøren og Københavns Kommune har overblik over, hvem der befinder sig på pladsen, hvor mange led der er i leverandørkæden, samt en række andre informationer bl.a. om medarbejderne er faglærte, ufaglærte eller lærlinge, og hvilken type arbejde de udfører.

Det er kun Københavns Kommune, der har adgang til information om tidspunkter for ind- og udtjekning.

ID-kortene kan også blive bragt i spil til kontrol af leverandører inden for andre brancher som fx rengøring og transport.