Kontrolbesøg

Indsatsteamet gennemfører løbende risikobaserede kontrolbesøg på igangværende projekter, både uanmeldte og aftalte besøg.

Du er som leverandør, modtagere af tilskud eller støtte ansvarlig for at kunne fremvise dokumentation for, at kontraktkravene overholdes.

Når indsatsteamet besøger en arbejdsplads, skal de som minimum have adgang til: 

  • Oversigt over underleverandører/underentreprenører og deres underleverandører/underentreprenører 
  • Uddannelsesplaner og uddannelses- og praktikaftaler 

Hvis indsatsteamet vurderer der er risiko for overtrædelse af gældende klausulkrav, gennemføres en opfølgende dokumentkontrol. 

I en dokumentkontrol vil Indsatsteamet anmode om en række andre dokumenter, herunder medarbejderlister, lønsedler, dokumentation for indbetaling af ferie og pension, timesedler, dokumentation for arbejdsskadeforsikring mm. 

Indsatsteamet kan også tjekke en virksomheds løn- og arbejdsvilkår uden at aflægge leverandøren besøg.