For medarbejdere

Får du den rigtige løn? Og hvad med pension og ferie?
Arbejder du på en opgave for Københavns Kommune?

Tak for at du arbejder på en opgave for Københavns Kommune. Når du løser en opgave for Københavns Kommune, så har du ret til fair løn- og arbejdsvilkår. Vi stiller nemlig krav til vores leverandører om at alle, der arbejder for os, skal arbejde under fair forhold.  

Det betyder blandt andet at:

  • Du har som minimum ret til fair løn- og arbejdsvilkår, der er på niveau med den gældende overenskomst for samme type arbejde. Når Københavns Kommune skal afgøre, hvad der er fair løn- og arbejdsvilkår, bruger vi landsdækkende overenskomster indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark.
  • Hvis du arbejder 8 timer eller mere om ugen, skal du have et ansættelsesbevis og være orienteret om dine løn- og arbejdsvilkår inden for fire uger efter arbejdet er begyndt.

Typiske tegn på social dumping

Uacceptabel løn eller urimelige arbejdstider
Har du kendskab til medarbejdere, der får for lidt i løn? Eller medarbejdere med lange arbejdstider uden pause? 
 

Dårlig sikkerhed på arbejdspladsen 
Ser arbejdet ikke ud til at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt? Har medarbejdere f.eks. ikke adgang til, eller benytter de ikke, de fornødne værnemidler?

Udskiftning af medarbejdere 
Oplever du unormal stor udskiftning af medarbejdere på kommunens bygge-/arbejdspladser? 

Dårlige boligforhold 
Har du fx oplevet medarbejdere, der bor på arbejdspladsen – eller som bor under dårlige boligforhold, fx med mange i én lejlighed?

Fair løn- og arbejdsvilkår med ID-kort i København - et effektivt middel mod social dumping

Video Url