Er du ikke dansk statsborger?

For medarbejdere, der ikke er danske statsborgere og forlader Danmark igen, findes der særlige regler for udbetaling af feriepenge og penge, der er indbetalt til pensionsordninger i Danmark.

Du kan få mere information hos international borgerservice på tlf. 3366 6606, ATP og dit pensionsselskab.