Københavns Kommunes logo

Er du ikke dansk statsborger?

For medarbejdere, der ikke er danske statsborgere og forlader Danmark igen, findes der særlige regler for udbetaling af feriepenge og penge, der er indbetalt til pensionsordninger i Danmark.

Du kan få mere information hos international borgerservice på tlf. 3366 6606, ATP og dit pensionsselskab.