Ret til fair løn og pension

Når du arbejder på en opgave for Københavns Kommune, har du ret til en fair løn og pension.

Når Københavns Kommune skal afgøre, hvad der er fair løn- og arbejdsvilkår, bruger vi de landsdækkende overenskomster indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark.

Lønseddel

Som medarbejder skal du modtage en lønseddel, hver gang du får udbetalt din løn. Her skal du kunne se informationer om: Løn, arbejdstid, ferie samt eventuelle opsparinger til fx pension og feriefridage.

Pension

Senest 6 måneder efter din første ansættelse, har du ret til et pensionsbidrag fra din arbejdsgiver. Pensionsbidraget skal som minimum være på niveau med den gældende overenskomst, men kan have forskellig størrelse og afhænger af dit jobområde. Betaler din arbejdsgiver ikke pensionsbidrag, betyder det, at du kan gå glip af flere tusinde kroner hver måned. 

Din arbejdsgiver skal samtidig indbetale til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Det fremgår af din lønseddel.

Fagforening og a-kasse

Fagforeningernes formål er at arbejde for dine rettigheder som medarbejder. A-kassernes formål er at sikre dig økonomisk (udbetale dagpenge), hvis du mister dit job.

Du bestemmer selv, om du vil være medlem af en fagforening og/eller a-kasse.