Københavns Kommunes logo

Klausuler

Som leverandør til Københavns Kommune skal du overholde de klausuler og andre krav, som er en del af din kontrakt med os

Arbejdsklausul

Arbejdsklausul støtte og tilskud til aktiviteter

Arbejdsklausul støtte og tilskud til institutioner mv.

ID-kortklausul, Stor - Kontraktbestemmelser om registrering af medarbejdere i Kommunens kontrolsystem og anvendelse af ID-kort

ID-kortklausul, Lille - Kontraktbestemmelser om registrering af medarbejdere i Kommunens kontrolsystem

CSR-Bilag