Uddannelses- og beskæftigelsesklausul

Som leverandør til Københavns kommune kan du være underlagt en Uddannelses- og beskæftigelsesklausul

Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler

Klausulerne stiller krav om uddannelse af lærlinge og elever eller beskæftigelse af ledige på projekter af en vis størrelse og varighed.

I Københavns Kommune vil vi gerne bidrage til flere lære- og elevpladser til de mange unge under uddannelse og til beskæftigelse af ledige. På de opgaver, hvor vi vurderer, at det er muligt at uddanne elever og lærlinge eller beskæftige ledige, gælder der derfor uddannelses- og beskæftigelsesklausuler. Klausulerne stiller krav til leverandører og tilskuds- og støttemodtagere om at beskæftige praktikanter eller ledige, når de arbejder på en opgave for Københavns Kommune. 

En praktikant forstås i denne forbindelse som en arbejdstager, der er i gang med en erhvervsuddannelse og som arbejdsgiveren indgår en uddannelsesaftale med. Det dækker både over elever og lærlinge.
 

Hvad er uddannelses- og beskæftigelsesklausuler?

Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler er – ligesom arbejdsklausulen – et kontraktvilkår mellem Københavns Kommune og en privat leverandør eller støtte/tilskudsmodtager. Klausulen er enten skrevet ind i selve kontrakten eller bliver vedlagt kontrakten og anses som en del af kontrakten. Det er derfor et brud på kontrakten med Københavns Kommune, hvis uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne ikke bliver overholdt.

Du kan se eksempler på uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, der stiller krav om henholdsvis at uddanne lærlinge og elever samt at beskæftige ledige via de to links nedenfor.

Hvornår gælder uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne?

Uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne bliver vedlagt kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse – det vil sige på opgaver, hvor det er muligt at uddanne lærlinge og elever eller beskæftige ledige.

Som hovedregel vil en kontrakt indebære uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, hvis opgaven:

Har en vis varighed – minimum 6 måneder

Har en samlet kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

For renoveringsopgaver gælder, at kontrakten skal have en samlet anslået værdi på minimum 5 mio. kr. eller en lønsum på minimum 3 mio. kr.

Hvis du er leverandør og byder på en opgave, vil det fremgå i udbudsmaterialet, hvor mange årsværk lærlinge og elever eller ledige, der skal være beskæftiget på opgaven.

Download materiale