Københavns Kommunes logo

Det Fælles Indsatsteam mod Social Dumping - Hovedstaden

De fire kommuner i Hovedstaden, Hvidovre, Albertslund, Rødovre og København, er gået sammen om at styrke kontrollen med arbejdsklausuler via en fælles indsats.
"Det Fælles Indsatsteam mod Social Dumping - Hovedstaden", er placeret i Københavns Kommune. 

Der skal være styr på løn- og arbejdsforhold, når virksomheder udfører opgaver for kommunerne i Albertslund, Rødovre og Hvidovre. Derfor placerer de tre kommuner nu deres indsats i Københavns Kommunes CSR-enhed, og bliver en del af vores målrettede indsats mod social dumping.

Med en ny, fælles aftale strammer Albertslund, Rødovre og Hvidovre nu grebet om de virksomheder og leverandører, der forsøger at snyde med løn- og arbejdsvilkår.

Københavns Kommune har opbygget en specialiseret viden og erfaring i at føre tilsyn, gennemføre kontroller mv. i kampen mod social dumping. Derfor lægger de tre kommuner fremover deres ressourcer i Københavns indsatsteam, som vil stille rådgivning, metoder og viden, efteruddannelse, IT-systemer, skabeloner mv. til rådighed.

Albertslund, Rødovre og Hvidovre får derved mulighed for at tage nye værktøjer i brug og styrke deres indsats mod social dumping. Blandt andet udvides Københavns Kommunes eksisterende hotline, der modtager anmeldelser om social dumping, til også at omfatte de tre kommuner.

Den enkelte kommune får ansvaret for egne kontroller og beslutninger i relation til egne kontrakter, men samarbejdet vil blandt andet betyde, at kommunerne bedre kan udveksle viden om virksomheder, der forsøger at snyde med løn- og arbejdsvilkår, så nabokommunen kan være opmærksom på samme virksomhed.

 

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S), siger om den styrkede indsats:

”I Albertslund Kommune har vi i længere tid været optaget af at forhindre social dumping. Derfor er jeg også glad for, at vi med samarbejdet her styrker indsatsen, så vi sikrer ordentlige arbejds- og lønforhold og på den måde står vagt om den danske model. Det er vigtigt. Ikke mindst fordi kommunerne investerer massivt i de her år og har mange anlægsprojekter. Det gælder også i Albertslund, hvor vi indenfor de kommende ti år gør plads til 10.000 nye borgere.”

I Hvidovre glæder byens borgmester sig over at forene kræfterne:

”I Hvidovre Kommune har vi i forvejen fokus på arbejdsklausuler, og jeg er ikke i tvivl om, at vi med det nye tværkommunale samarbejde kan sikre en mere effektiv indsats for at overholde arbejdsklausuler i fremtiden,” siger borgmester Helle Adelborg (S).

Britt Jensen, borgmester i Rødovre Kommune (S), supplerer:

”Aftalen er en naturlig forlængelse af Rødovres indsatser. Kommunerne har et stort ansvar i kampen mod social dumping. I Rødovre har vi endda skruet op for byggeaktiviteterne i disse år, fordi vi får mange nye borgere. Derfor er det en velkommen styrkelse, at vi kan forene kræfterne med flere kommune.”

Principaftale om en fælles indsats mod social dumping