Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan Københavns Kommune og din arbejdsgiver bruger de oplysninger om dig, som led i at forhindre social dumping.

Sådan bruger vi oplysningerne, som vi indsamler om dig

I forbindelse med arbejdet mod at forhindre social dumping, indsamler og behandler vi disse kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Billede
  • Arbejdsgiver
  • Samt evt. mailadresse

Disse oplysninger modtager Københavns Kommune fra din arbejdsgiver, som registrerer dem i kommunens IT-system.  

Vores formål med at behandle disse oplysninger er at forhindre social dumping. Dette sker blandt andet ved at give os et bedre overblik over de leverandørkæder, der er involveret i bygge- og anlægsprojekter. 

For at kunne bruge oplysningerne om dig, skal vi have en lovlig grund til det. Dette kaldes også et retsgrundlag. Retsgrundlaget, der giver Københavns Kommune lov til at indsamle og bruge oplysningerne om dig, er udførelse af en opgave i samfundsmæssig interesse. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e).

Retsgrundlaget, der giver din arbejdsgiver ret til at dele og behandle oplysningerne, er din arbejdsgivers legitime interesse i at bidrage til bekæmpelsen af social dumping, samt sikre, at den arbejdsklausul som din arbejdsgiver har skrevet under på, overholdes. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Ovenstående retsgrundlag indebærer, at du til enhver kan tid gøre indsigelse (protestere) mod behandlingen ved at kontakte os.

Oplysningerne deles med selskabet KMD A/S, som opbevarer oplysningerne for os.

Vi opbevarer oplysningerne om dig indtil 1 år efter din arbejdsgiver har udført det arbejde for Københavns Kommune, som vedkommende er i gang med. Derefter vil oplysningerne blive slettet.

Du ret til at få indsigt i oplysningerne om dig, og få dem rettet, hvis de er forkerte. Du kan også bede os om at begrænse brugen af oplysningerne. I visse tilfælde har du også ret til at få oplysninger om dig selv slettet. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, eller har spørgsmål til vores brug af oplysningerne om dig, er du velkommen til at kontakte os via følgende e-mailadresse: CSR-IDkort@kk.dk

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren (DPO) hos Københavns Kommune. Du kan finde yderligere oplysninger om (og kontakte) vores DPO via dette link.

Endeligt har ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om, hvilke muligheder du har for at klage til Datatilsynet på Datatilsynets hjemmeside.

Københavns Kommune og din arbejdsgiver er fælles dataansvarlige for behandling oplysninger om dig, som beskrevet ovenfor. Det betyder, at vi har fordelt ansvaret for overholdelse af GDPR mellem os. Ansvaret er overordnet fordelt således:

 Københavns Kommune er ansvarligDin arbejdsgiver er ansvarlig

Fastlæggelse af retsgrundlag for behandling

XX
Deling af personoplysningerX 

Oplysningspligt og transparens

X 
Overholdelse af princippet om formålsbegrænsningX(X)

Overholdelse af princippet om dataminimering

 X
Overholdelse af princippet om rigtighed X

Sletning af personoplysninger

X 
Implementering af sikkerhedsforanstaltninger og standarderX 
Håndtering af de registreredes rettighederX(X)
Håndtering af sikkerhedsbrud, herunder underretningX(X)
Udarbejdelse af fortegnelseXX

Gennemførelse af konsekvensanalyser

X(X)
DatabehandlereX 

(X) = supporterende rolle

Du kan læse mere om ordningen om fælles dataansvar via dette link.

Du kan også læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler og beskytter personoplysninger via dette link.

Yderigere oplysninger om din arbejdsgivers behandling af personoplysninger kan fås ved at rette henvendelse til din arbejdsgiver.