Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler

Klausulerne stiller krav om uddannelse af praktikanter eller beskæftigelse af ledige på projekter af en vis størrelse og varighed.

I Københavns Kommune vil vi gerne bidrage til flere lære- og praktikpladser til de mange unge under uddannelse og til beskæftigelse af ledige. På de opgaver, hvor vi vurderer, at det er muligt at uddanne elever og lærlinge eller beskæftige ledige, gælder der derfor uddannelses- og beskæftigelsesklausuler. Klausulerne stiller krav til leverandører og tilskuds- og støttemodtagere om at beskæftige praktikanter eller ledige, når de arbejder på en opgave for Københavns Kommune. 

En praktikant forstås her som en arbejdstager, der er i gang med en erhvervsuddannelse og som arbejdsgiveren indgår en uddannelsesaftale med. Det dækker både over elever og lærlinge.
 

Hvad er uddannelses- og beskæftigelsesklausuler?

Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler er – ligesom arbejdsklausulen – et kontraktvilkår mellem Københavns Kommune og en privat leverandør eller støtte/tilskudsmodtager. Klausulen er enten skrevet ind i selve kontrakten eller bliver vedlagt kontrakten og anses som en del af kontrakten. Det er derfor et brud på kontrakten med Københavns Kommune, hvis uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne ikke bliver overholdt.

Du kan se eksempler på uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, der stiller krav om henholdsvis at uddanne praktikanter og at beskæftige ledige via de to links nedenfor.

Hvornår gælder uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne?

Uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne bliver vedlagt kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse – det vil sige på opgaver, hvor det er muligt at uddanne praktikanter eller beskæftige ledige.

Som hovedregel vil en kontrakt indebære uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, hvis opgaven:

  • Har en vis varighed – minimum 6 måneder
  • Har en samlet kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

For renoveringsopgaver gælder, at kontrakten skal have en samlet anslået værdi på minimum 5 mio. kr. eller en lønsum på minimum 3 mio. kr.

Hvis du er leverandør og byder på en opgave, vil det fremgå i udbudsmaterialet, hvor mange årsværk praktikanter eller ledige, der skal være beskæftiget på opgaven.

Du kan læse mere om, hvornår leverandører og tilskudsmodtagere er omfattet af uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne.