Støtte og tilskud

I Københavns Kommune stiller vi krav om, at alle, der modtager tilskud og økonomisk støtte fra os, tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår.

Derfor skal alle projekter og institutioner, som modtager støtte og/eller tilskud fra Københavns Kommune sikre, at deres medarbejdere arbejder under fair forhold. Du skal som modtager af tilskud eller økonomisk støtte fra Københavns Kommune være særligt opmærksom på to kontraktkrav, som kan være en del af din tilskuds- eller støtteaftale:

  • Arbejdsklausul: Klausulerne stiller krav om fair løn- og arbejdsvilkår for dine medarbejdere og dine leverandørers medarbejdere. De vedlægges alle vores kontrakter. Der er to versioner af arbejdsklausulen på tilskuds- og støtteområdet – det afhænger af, om du modtager tilskud til aktiviteter eller til en institution mm. Læs mere om arbejdsklausulerne
     
  • Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler: Vedlægges kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse og som dermed vurderes enten at have uddannelsespotentiale (dvs. mulighed for at beskæftige praktikanter), eller som har mulighed for at beskæftige ledige. Læs mere om uddannelses- og beskæftigelsesklausuler

Alle tilskuds- og støttemodtagere er som udgangspunkt omfattet af en arbejdsklausul og i flere tilfælde af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler.

På siderne til højre kan du blandt andet læse om, hvornår en aftale indebærer klausuler og hvordan du i så fald dokumenterer over for indsatsteamet, at du har orden i forholdene.