Sammen mod social dumping

I København står vi sammen – kommune, leverandører og medarbejdere – mod social dumping.

I Københavns Kommune stiller vi krav om, at alle, der løser opgaver for os, skal arbejde på ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Et fælles ansvar

Langt de fleste af vores leverandører lever op til kravene og tilbyder deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Men der er få undtagelser, som skaber unfair konkurrence på det danske arbejdsmarked for alle de virksomheder, der er ordentlige forhold. 

I Københavns Kommune går vi forrest i kampen mod social dumping og sikrer, at de ydelser, vi køber, og de institutioner, projekter eller aktiviteter, vi støtter, tilbyder medarbejderne fair løn- og arbejdsvilkår. Det gør vi med klausuler i vores kontrakter og et indsatsteam, der kontrollerer forholdene. 

Men for at vi kan komme social dumping i København til livs, har vi brug for hjælp. Fra virksomheder, der selv tager ansvar for at sikre gode arbejdsforhold for deres medarbejdere. Og fra alle som kender til social dumping og kan gøre os opmærksom på det, så vi kan rette op på forholdene. 

Sammen mod social dumping

Videoen på denne side er en del af en kampgne, som Københavns Kommune kørte i januar 2018. 
Med kampagnen København mod social dumping gik vi sammen med nogle af vores leverandører/tilskudsmodtagere om at sætte fokus på, hvorfor det er vigtigt at sætte ind mod social dumping. 
Kampagnens hovedfokus var rettet mod at skabe grundlaget for en indsats betonet af dialog og virksomhedsinddragelse. Social dumping er et problem for medarbejdere, leverandører og samfundet generelt og for at komme det til livs, har man prioriteret dialogen på tværs af kommune, virksomheder og medarbejdere. 

Kampagnen skulle samtidig få københavnerne ind i kampen: plakater og bannere blev sat op i byen og indhold på sociale medier skulle oplyse københavnerne om typiske tegn på social dumping – urimelig løn, manglende sikkerhed på arbejdspladsen og uacceptable arbejdstider – og opfordre til at kontakte hotlinen, hvis de ser tegn på unfair løn- og arbejdsvilkår.