Om indsatsen

"Indsatsen mod social dumping" skal sikre fair arbejdsforhold og fair konkurrence for alle, der løser opgaver for Københavns Kommunes.

I Københavns Kommune har vi siden 2011 sat ind mod social dumping med krav om fair løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere, der trækker i arbejdstøjet og løser opgaver for os. Det skal samtidig sikre fair konkurrence for virksomheder med orden i forholdene, når de byder på opgaver for Københavns Kommune. Fra 1. januar 2017 blev også tilskuds- og støttemodtagere omfattet af klausulkrav.  

Krav i kontrakten

Kravet om fair løn- og arbejdsforhold er en del af kontrakten med Københavns Kommune i form af en arbejdsklausul. Derudover er nogle leverandører er også omfattet af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler, når det er muligt at uddanne elever og lærlinge eller beskæftige ledige på en opgave. 

Et indsatsteam tjekker forholdene

Fra 1. januar har Københavns Kommune oprettet et internt indsatsteam, der skal tage på uanmeldte besøg på arbejdspladser og sikre, at vores leverandører og samarbejdspartnere har orden i forholdene, og at kravene til ordentlige løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt.

I menuen til højre kan du læse mere om indsatsen og hvorfor det – set med en virksomheds eller institutions øjne – er vigtigt at sætte ind mod social dumping. Du kan også finde svar på ofte stillede spørgsmål og finde information på engelsk.