Medarbejder

Tak, fordi du arbejder på en opgave for Københavns Kommune – du er med til at holde gang i hjulene i vores by.

Når du trækker i arbejdstøjet og løser en opgave for Københavns Kommune, har du ret til fair løn- og arbejdsvilkår. Vi stiller nemlig krav til vores leverandører om at alle, der arbejder for os, skal arbejde under fair forhold.  

Det betyder blandt andet at:

  • Du har som minimum ret til fair løn- og arbejdsvilkår, der er på niveau med den gældende overenskomst for samme type arbejde. Når Københavns Kommune skal afgøre, hvad der er fair løn- og arbejdsvilkår, bruger vi landsdækkende overenskomster indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark.
     
  • Hvis du arbejder 8 timer eller mere om ugen, skal du have et ansættelsesbevis og være orienteret om dine løn- og arbejdsvilkår inden for fire uger efter arbejdet er begyndt.

På siderne til højre kan du læse mere om, hvilke rettigheder du som medarbejder har, når du arbejder på en opgave for Københavns Kommune.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om dine rettigheder, eller hvilken overenskomst, der gælder for dit arbejde, så kontakt en fagforening, der har overenskomst på dit område. Eller kontakt Københavns Kommunes CSR-enhed på tlf. 3366 7020 eller mail CSR@okf.kk.dk 
Hvis du mener, at dine eller dine kollegaers rettigheder bliver overtrådt, så kontakt vores hotline