Københavns Kommunes indsatsteam

  • ""
I Københavns Kommune har vi et indsatsteam, der tjekker, at kravene om fair løn- og arbejdsvilkår bliver overholdt.

Indsatsteamet skal tjekke, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune eller modtager økonomisk støtte eller tilskud fra os, tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Indsatsteamet gør dette ved at foretage en lang række screeningsbesøg, hvor de snakker med medarbejdere på Københavnske arbejdspladser, hvor leverandørerne er omfattet af arbejdsklausulen.

Hvis indsatsteamet fatter mistanke om, at der kunne være tale om et brud på arbejdsklausulen, så kan indsatsteamet gennemføre en dokumentkontrol, hvor løn- og ansættelsesvilkår gennemgås. 

Hvis  der har fundet en underbetaling sted, så stiller indsatsteamet et efterbetalingskrav til hovedleverandøren. Oftest er arbejdsklausulen indskrevet i hovedleverandørens kontrakter med underleverandørene, hvorfor efterbetalingskravet kan sendes videre ned gennem kæden til den relevante part. Normalt afholdes der også et mæglingsmøde med den givne hovedleverandør, hvor indsatsteamet og hovedleverandøren kan drøfte efterbetalingskravet, samt hvordan man kan bringe overtrædelsen af arbejdsklausulen til ophør. 

I menuen til højre kan du læse mere om indsatsteamet og deres arbejde.