Klausuler

Som leverandør til Københavns Kommune skal du overholde de klausuler og andre krav, som er en del af din kontrakt med os.

Når du arbejder på en opgave for Københavns Kommune – eller modtager tilskud eller støtte fra kommunen – er der særligt to kontraktkrav, du skal være opmærksom på:

  1. Arbejdsklausulen – der stiller krav om fair løn- og arbejdsvilkår for dine medarbejdere og alle dine underleverandørers medarbejdere. Klausulen vedlægges alle vores kontrakter.
     
  2. Uddannelses- og beskæftigelsesklausuler – der stiller krav om uddannelse af elever og lærlinge eller beskæftigelse af ledige. Klausulen vedlægges projekter af en vis størrelse og varighed, hvor det er muligt at uddanne praktikanter eller beskæftige ledige.
     
  3. CSR-bilag - Indeholder generelle krav til overholdelse af visse retningslinjer ved udførelse af arbejdet, som blandt andet indbefatter diverse ILO-konventioner, generelle krav til miljø samt anti-korruptionsinitiativer.

I menuen til højre kan du læse mere om arbejdsklausulen, uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne samt CSR-bilaget.