Hvornår er støtte- og tilskudsmodtagere omfattet af klausuler?

Alle tilskuds- og støttemodtagere er som udgangspunkt omfattet af arbejdsklausulen og i flere tilfælde også uddannelses- og beskæftigelsesklausuler.

Reglerne afhænger blandt andet af projektet eller aktiviteten, og hvilken af kommunens forvaltninger, der søges tilskud eller støtte hos.

I oversigten nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for det område, du søger støtte eller tilskud inden for. 

Har du spørgsmål til Københavns Kommunes indsats mod social dumping? 

Kontakt Københavns Kommunes indsatsteam på telefon 3366 7020 eller mail CSR@okf.kk.dk

Har du spørgsmål til din kontrakt eller de krav, klausulerne stiller, kan du kontakte den kontaktperson i Københavns Kommune, der fremgår af din kontrakt.