Hvornår er leverandører omfattet af klausuler?

Det er opgaven, som leverandøren udfører for Københavns Kommune, der afgør, om leverandøren er omfattet af klausuler.

Arbejdsklausul

Løser du en opgave for Københavns Kommune, er der en arbejdsklausul i din kontrakt. Som udgangspunkt er alle vores leverandører omfattet af en arbejdsklausul, som sikrer medarbejderne fair løn- og arbejdsvilkår, når de arbejder på en opgave for Københavns Kommune. 

Uddannelses- og beskæftigelsesklausul

I Københavns Kommune vil vi gerne bidrage til flere lære- og praktikpladser til unge under uddannelse. På de opgaver, hvor vi vurderer, at det er muligt at uddanne elever og lærlinge, vedlægger vi derfor desuden en uddannelses- og beskæftigelsesklausul. Den stiller krav om, hvor mange praktikantårsværk en leverandør skal bidrage med, når der arbejdes på en opgave for os. 

Københavns Kommune er forpligtet til at vurdere, om der skal skrives en beskæftigelses- eller uddannelsesklausul ind i en leverandørkontrakt, når opgaven: 

  • Strækker sig over minimum 6 måneder
  • Har en samlet kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr. 

For renoveringsopgaver skal opgaven:

  • Have en samlet skønnet værdi på minimum 5 mio. kr. 
  • Eller have en lønsum på minimum 3 mio. kr.

Københavns Kommune kan dog altid vedlægge en uddannelses- og beskæftigelsesklausul, hvis vi vurderer, at det er relevant for opgaven – også selvom en kontrakt ikke opfylder de nævnte kriterier ovenfor. Opgaven skal dog altid have en længde på minimum seks måneder. 

Hvis en leverandør ikke kan finde det antal praktikanter, der er krav om i uddannelses- og beskæftigelsesklausulen – eller ikke kan godkendes som praktikvirksomhed – kan leverandøren blive pålagt at beskæftige et tilsvarende antal ledige i fx fleksjob.

De konkrete krav om at beskæftige praktikanter eller ledige er beskrevet i den uddannelses- og beskæftigelsesklausul, der er vedlagt kontrakten.