Hotline

  • ""
Har du mistanke om social dumping eller urimelige arbejdsvilkår, når du eller andre har arbejdet på opgaver for Københavns Kommune?

Kontakt kommunens hotline på tlf. 3366 7010 eller mail CSR@okf.kk.dk. Du kan ringe eller skrive til hotlinen anonymt. Hotlinen er altid åben, og vores indsatsteam kan rykke ud med kort varsel.

Nederst på siden findes også en webformular, som du kan bruge til at skrive direkte til indsatsteamet.