E-indkomstskvitteringer

For at indsatsteamet kan tjekke om arbejdsklausulen overholdes, så skal leverandøren afgive dokumentation for betaling af skat.

Nederst på denne side kan du finde en guide, der visuelt leder dig igennem, hvordan du klikker dig ind på SKAT's hjemmeside og finder e-indkomstkvitteringerne.

Når I har fundet frem til e-indkomstkvitteringerne for de rigtige medarbejdere og den rigtige periode, så skal du tage et screenshot af dem og sende materialet til CSR-enheden. 
Den side, som skal fremsendes til CSR er "Detailoplysninger pr. medarbejder". 

Det er en god idé, at du tjekker, om der står "Detailoplysninger pr. medarbejder" øverst på e-indkomstkvitteringen, inden du sender den, samt at du tjekker, at e-indkomstkvitteringen er gældende for den periode, som der er anmodet om dokumentation for. 
Det er et krav til e-indkomstkvitteringerne, at de forskellige medarbejdere, der er omfattet af kontrollen, er til at skelne for hinanden. 
Det er vigtigt, at du ikke sender e-indkomstkvitteringerne i form af en csv-fil. 

På e-indkomstkvitteringen skal følgende felter fremgå: 

  • 0013 (AM-bidragspligtig A-indkomst)
  • 0015 (Indeholdt A-skat)
  • 0016 (Indeholdt am-bidrag)
  • 0201 (Bruttoferiepenge)

Det skal dog bemærkes, at man også kan dokumentere indbetaling af feriepenge via en kvittering fra Feriepengeinfo eller Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister.