Dokumentation til indsatsteamet

Både leverandører og modtagere af tilskud eller støtte skal kunne fremvise dokumentation for, at de overholder kontraktkravene.

Både leverandører og modtagere af tilskud eller støtte skal kunne fremvise dokumentation for, at de overholder kontraktkravene.

Indsatsteamet vil hvert år foretage et større antal kontroller ved både uanmeldte og aftalte besøg, og kan også tjekke en virksomheds løn- og arbejdsforhold uden at aflægge leverandøren besøg. I alle tilfælde er du som leverandør ansvarlig for den relevante dokumentation.

Når indsatsteamet besøger en arbejdsplads, skal de som minimum have adgang til: 

  • Oversigt over underleverandører/underentreprenører og deres underleverandører/underentreprenører 
  • Uddannelsesplaner og uddannelses- og praktikaftaler 

Hvis indsatsteamet vælger at lave en opfølgende dokumentkontrol, vil de anmode om en række andre dokumenter, herunder medarbejderlister, lønsedler, dokumentation for indbetaling af ferie og pension, timesedler, dokumentation for arbejdsskadeforsikring mm. 

Læs mere om, hvordan du som leverandør dokumenterer, at du overholder din kontrakt.

Læs mere om, hvordan du som tilskuds- eller støttemodtager dokumenterer, at du overholder din kontrakt.

Tidsfrist for dokumentation

Indsatsteamet skal have den relevante dokumentation senest 5 arbejdsdage efter, at de har bedt om den. 

Såfremt indsatsteamet har en mistanke om overtrædelse af klausulen, kan leverandøren eller modtageren af tilskud eller støtte blive bedt om at sende en fyldestgørende redegørelse. En redegørelse er et dokument, der beskriver eller forklarer de forhold, indsatsteamet kan have spørgsmål til, og blandt andet beskriver sammenhænge, årsager og hændelsesforløb. Hvis en leverandør bliver bedt om at indsende en redegørelse, skal den sendes til Københavns Kommune senest 10 arbejdsdage efter, at leverandøren er blevet bedt om redegørelsen – medmindre andet er aftalt med indsatsteamet.