Detailoplysninger

For at indsatsteamet kan tjekke om arbejdsklausulen overholdes, så skal leverandøren afgive dokumentation for betaling af skat.

Nederst på denne side kan du finde en guide, der visuelt leder dig igennem, hvordan du klikker dig ind på SKAT's hjemmeside og finder detailoplysningerne.

Når du har fundet frem til detailoplysningerne for de rigtige medarbejdere og for den rigtige periode, så skal du tage et screenshot af dem og sende materialet til CSR-enheden. Det er vigtigt, at du ikke sender e-indkomstkvitteringerne i form af en csv-fil, men at du sender et screenshot. 

Der skal stå "Detailoplysninger pr. medarbejder" øverst på den side, som du skal sende til CSR. Det er desuden en god idé at dobbelttjekke, at detailoplysningen er gældende for alle de måneder, som der er anmodet dokumentation for. 
Det er et krav til detailoplysningen, at de forskellige medarbejdere, der er omfattet af kontrollen, er til at skelne fra hinanden. 

På detailoplysningen skal følgende felter fremgå: 

  • 0013 (AM-bidragspligtig A-indkomst)
  • 0015 (Indeholdt A-skat)
  • 0016 (Indeholdt am-bidrag)
  • 0201 (Bruttoferiepenge)

Du kan også vælge at dokumentere indbetaling af feriepenge via en kvittering fra Feriepengeinfo eller Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister.

Med den nye ferielov udfases anvendelsen af felt 0201 pr. den 31.12.2019, hvorfor du enten skal finde felt 202 eller 210 alt afhængig af din medarbejders ansættelsesmæssige status:

  • 0202 for timelønnede (Nettoferiepenge for timelønnede)
  • 0210 for funktionærer (Bruttoferiepenge for fortsættende funktionærer)