Arbejdsklausulen

Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have fair løn- og arbejdsvilkår.

Når en leverandør løser en opgave for Københavns Kommune eller en organisation eller institution modtager tilskud eller støtte, er der en arbejdsklausul vedlagt kontrakten. Den stiller krav om at alle, der løser opgaver for kommunen eller arbejder på projekter, som modtager tilskud eller støtte, skal arbejde under fair løn- og arbejdsvilkår.

Hvad er en arbejdsklausul?

En arbejdsklausul er et kontraktvilkår mellem Københavns Kommune og en privat leverandør eller støtte- eller tilskudsmodtager. Klausulen er enten skrevet ind i selve kontrakten eller bliver vedlagt kontrakten og anses som en del af kontrakten. Det er et brud på kontrakten med Københavns Kommune, hvis arbejdsklausulen ikke bliver overholdt.

Støtte- og tilskudsmodtagere kan være omfattet af to forskellige arbejdsklausuler; med eller uden kædeansvar:

  • Hvis du modtager tilskud til en aktivitet er du ikke omfattet af et kædeansvar. 
  • Søger du støtte til en institution, er du omfattet af kædeansvar.

Nedenfor kan du hente arbejdsklausulen, der gælder alle kommunens leverandørkontrakter, og de arbejdsklausuler, der gælder ved tilskud eller støtte til en aktivitet eller institution.

Arbejdsklausulens krav

Klausulen stiller krav om fair løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere, der arbejder på en opgave for kommunen eller er beskæftiget på et projekt, som modtager tilskud eller økonomisk støtte. 

Det indebærer, at: 

  • Medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår skal som minimum være på niveau med de gældende overenskomster for samme type arbejde. Københavns Kommune bruger landsdækkende overenskomster – indgået mellem de mest repræsentative fagforbund og arbejdsgiverorganisationer i Danmark – til at bestemme minimumskravet for løn- og arbejdsvilkår.
  • Medarbejderne skal informeres om deres løn- og arbejdsvilkår, inden fire uger efter at arbejdet er begyndt. 
  • Alle medarbejdere skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du i din kontrakt med Københavns Kommune er omfattet af en arbejdsklausul med kædeansvar, er du ansvarlig for at alle dine underleverandører – og hele kæden af underleverandører – tilbyder fair løn- og arbejdsvilkår til deres ansatte i Danmark, når de arbejder på en opgave for Københavns Kommune.

Er du i tvivl om, hvilken arbejdsklausul du er omfattet af, dens krav eller hvilken overenskomst, der gælder for dit arbejde? Kontakt en fagforening eller Københavns Kommunes CSR-enhed på tlf. 3366 7020 eller mail CSR@okf.kk.dk.